ŠTUDIJSKI PROGRAM

Študijski program Medijske komunikacije je bil na UM-FERI zasnovan leta 2000. Vsi formalni postopki so se zaključili leta 2001. Sodobni tiskani in predvsem elektronski mediji zahtevajo zaradi svoje raznolikosti vsestransko izobražene kadre s sodobnim znanjem, kadre, ki obvladajo najnovejše tehnologije, estetske, produkcijske in managerske vidike medijev. Njihovo znanje mora biti zato multidisciplinarno, saj mora obsegati znanja iz naravoslovnih in humanističnih ved, kot so: elektrotehnika, računalništvo in informatika, telekomunikacije, ekonomija, novinarstvo, komunikologija, grafično oblikovanje, dramaturgija... Univerzitetni študijski program Medijske komunikacije združuje znanja z vseh naštetih področij v enotnem izobraževalnem procesu.

Temeljni cilj programa je vzgoja kvalitetnega in strokovno dobro podkovanega kadra s širokim interdisciplinarnim znanjem, ki obsega izbrana področja družboslovja, vsebine s področja multimedijske produkcije, informatike in spletnih sistemov ter vizualne komunikacije. Program daje diplomantom vsa tehnološko-organizacijska znanja, ki jih bodo potrebovali pri svojem strokovnem delu in nadaljnjem profesionalnem razvoju.

 
 

Univerzitetni študij

Temeljni cilji študijskega programa Medijske komunikacije so posredovati strokovna znanja na področju priprave vsebin za elektronske medije, zagotoviti osnovna znanja na ožjih področjih medijske produkcije in vizualne komunikacije. Študente naučiti uporabljati sodobna računalniško podprta orodja za ustvarjanje medijskih in vizualnih vsebin.

Diplomanti študijskega programa Medijske komunikacije bodo imeli znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij, s poudarkom na dinamičnih in multimedijskih vsebinah, razumevanju tehnologije in poznavanju tehnike za avdio in vizualno produkcijo ter računalniško podprto orodje za ustvarjalno delo. Spoznavali bodo idejno snovanje, načrtovanje in oblikovanje različnih vizualnih komunikacijskih sporočil ter poznavanje orodij in postopkov za oblikovanje vizualnih sporočil ter generiranje računalniške animacije.

Več na www.feri.um.si in pridi-na-feri.si

 

Magisterski študij

Komunikacija. Uporabljamo enake besede, ampak ali govorimo isti jezik? Prikažite izdelek, projekt ali svet, kot ga vidite vi. Pokažite več.

Več na www.feri.um.si in www.magisterij-na-feri.si

 

Doktorski študij

Več na www.feri.um.si

 

Zaposljivost

Diplomanti študijskega programa Medijske komunikacije bodo imeli znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij. Sposobni bodo analizirati medijske vsebine in njihovo recepcijo pri posameznih vrstah občinstva. Usposobljeni bodo za pisno in ustno komuniciranje in bodo imeli kritični odnos do različnih vrst komuniciranja. Stopnji študija primerno bodo obvladali sodobno komunikacijsko, informacijsko in avdio vizualno tehnologijo. Pri ustvarjalnem delu bodo sposobni uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in računalniško podprta orodja za ustvarjalno delo. Nabor kompetenc, ki si jih pridobijo diplomanti na univerzitetnem študijskem programu Medijske komunikacije, je zelo širok in pokriva precej področij. S tem se odpira široka paleta poklicev, v katerih lahko diplomanti uresničijo svoje poklicne ambicije. Širok spekter znanj omogoča tudi večjo prilagodljivost spremembam na trgu delovne sile. 

V okviru univerzitetnega programa se bodo izobraževali kadri, ki ne bodo pokrivali zgolj potreb konvencionalnih in novih medijskih organizacij, pač pa tudi potrebe marketinških organizacij, založnikov interaktivnih medijev, ponudnikov internetnih storitev in v vseh gospodarskih dejavnostih ter v javni upravi, kjer se osnovno poslovanje srečuje z izzivi sodobnega multimedijskega komuniciranja s poudarkom na konvergenčnih učinkih svetovnega spleta.

 

DIPLOMSKE NALOGE

Prenos v živo trenutno ni aktiven.